Читалище "Прогрес"- село Дражево

танцьори коледари кукери певици жени пенсионери

фолклорен танцов състав

Фолклорния танцов състав е сформиран през 1983 година малко след певческата група. Ръководител на състава е Атанаска Тодорова.През 1992г. за ръководител на състава е поканан Николай Ников, а през 1993г. художествен ръководител е Пепа Петрова. През 2004 г. състава чествува своята двадесетгодишнина.