Постави курсора върху наименованието, за да видиш съответното изображение или пояснение


Мъжка носия

начало I мъжка I женска/нова/ I женска/ст/


     Носията
/пояснение/се състои от:


- елече
(гръб) /пояснение/


- риза
/пояснение/


- потури
/пояснение/


- пояс
/пояснение/


- цървули
/пояснение/


- антерия
/пояснение/


- яморлук
/пояснение/


- калпак
/пояснение/


Женска /по-нова/ носия

начало I мъжка I женска/нова/ I женска/ст/


     Носията
/пояснение/ се състои от:


- бариш
/пояснение/


- риза
/пояснение/


- елече
/пояснение/


- престилка
/пояснение/


- шантиклер
/пояснение/


- чорапи
/пояснение/


- цървули
/пояснение/

     Накити
- кюстеци /пояснение/
- махмудии /пояснение/
- гривни /пояснение/

Женска /по-стара/ носия

начало I мъжка I женска/нова/ I женска/ст/


     Носията
(гръб) /пояснение/ се състои от:


- гунче
(гръб) /пояснение/


- мелезник
/пояснение/


- шапка със цалуи
/пояснение/


- косменки (косичник)
/пояснение/

- риза /пояснение/
- сукман /пояснение/
    Видове престилки:
- вадена /пояснение/
- превадена; /пояснение/
- диметно тъкана; /пояснение/
- модена /пояснение/
- бабчена; /пояснение/
- пояс /пояснение/
- чорапи /пояснение/
- цървули /пояснение/