Постави курсора върху наименованието, за да видиш съответното изображение или пояснение


Мъжка носия

начало I мъжка I женска/мом/ I женска/ст/

Мъжката носия /пояснение/

се състои от:

- елече (гръб) /пояснение/

- риза /пояснение/

- потури /пояснение/

- пояс /пояснение/

- цървули /пояснение/

- антерия /пояснение/

- яморлук /пояснение/

- калпак /пояснение/


Женска /моминска/ носия

начало I мъжка I женска/мом/ I женска/ст/

Моминската носия
/пояснение/
се състои от:
- бариш /пояснение/

- риза /пояснение/

- елече /пояснение/

- престилка /пояснение/

- шантиклер /пояснение/

- чорапи /пояснение/

- цървули /пояснение/
     накити
- кюстеци /пояснение/
- махмудии /пояснение/
- гривни /пояснение/

Женска /старческа/ носия

начало I мъжка I женска/мом/ I женска/ст/

Носия с шапка (гръб) /пояснение/
- без шапка (гръб) /пояснение/
се състои от:
- гунче (гръб) /пояснение/
- мелезник /пояснение/
- шапка със цалуи /пояснение/

- косменки (косичник) /пояснение/

- риза /пояснение/
- сукман /пояснение/
    Видове престилки:
- вадена /пояснение/
- превадена; /пояснение/
- диметно тъкана; /пояснение/
- модена /пояснение/
- бабчена; /пояснение/
- пояс /пояснение/
- чорапи /пояснение/
- цървули /пояснение/