Читалище "Прогрес"- село Дражево

танцьори коледари кукери певици жени пенсионери

фолклорен танцов състав

Фолклорния танцов състав е сформиран през 1983 година малко след певческата група. Ръководител на състава е Атанаска Тодорова.През 1992г. за ръководител на състава е поканан Николай Ников, а през 1993г. художествен ръководител е Пепа Петрова. През 2004 г. състава чествува своята двадесетгодишнина.

 

Хора,които са включени в репертоара на състава са:
  Право тракийско хоро

  „Слънце зайде”

  „Боалийската”

  "Боалийската"

  Пайдушко хоро

  „Чепаната”

  „Притекло е Доне мо”

  „Цъфнало бяло кокиче”

  „Цъфнало бяло кокиче”

  „Лявата”

  • „Търнената”
  • „Трите пъти”
  • „Цъфнал ми е ален божур”
  • „Лачени чепички”
  • „Шек, шек”