Целодневна детска градина - село Дражево

ЦДГ История Контакти
История


Целодневна детска градина (ЦДГ) - с. Дражево е открита през месец ноември 1975 г. Първите деца са родените през 1971 г. Персоналът е в следния състав: Иванка Андонова Динева - директор (заема тази длъжност до 6 септември 2002 г.), Тодорка Стоянова Фотева - учителка, Петранка Добрева Златева - домакин, Атанаска Иванова Тодорова - готвач, Станка Тенева Русчева - прислужник-чистач.

Първата сграда, в която се помещава ЦДГ е приспособена частна къща, изкупена от Илия Събев Кованджиев.
Заслуги за откриването на ЦДГ има ръководството на селото по това време в следния състав: Диньо Минчев Динев - председател на СОНС (селски общински народен съвет), Георги Стайков Атанасов - секретар на СОНС, Димо Ганчев Нейков - секретар на партийната организация(БКП),
През 1985 г. е направена първата копка за строеж на нова сграда за ЦДГ - закупен имот от Петър Божилов на площ от 5 декара. Строежът продължава 9 години и през 1994 година е открита новата сграда на ЦДГ. В новата сграда персонала на детската градина влиза в следния състав: Иванка Андонова Динева - директор, Пенка Йорданова Иванова - учител, Станка Митева Тончева - готвач, Миланка Стоянова Колева - домакин, Станка Димова Божилова - прислужник-чистач, Кольо Георгиев Колев - огняр (в новата сграда има парно).
През годините в детската градина са учителсвували: Иванка Андонова Динева, Тодорка Стоянова Фотева, Пенка Йорданова Иванова, Станка Косева, Олга Радоева, Стоянка Тотева, Иванка Динева и др.
От 6 септември 2002 г. досегашната директорка Иванка Андонова Динева се пенсионира и на нейно място е назначена Антоанета Динкова Тодорова, която и до днес заема тази длъжност.

Благодаря на Иванка Андонова Динева (бивш директор на ЦДГ - с. Дражево) за споделената информация.