Дядо събев баир

Дядо събев баир се намира непосредствено до Зайчи връх (западно от Зайчи връх). Край него ( по старото корито на Тунджа ) минава малка рекичка ( в днешно време хората я наричат "Азмак", но преди това е била известна като река Йоме ), която извира над село Крушаре ( Артаклар ) и се е вливала в Тунджа, но сега завършва в малко езерце ( Гьола ) зад Зайчи връх ( от северната страна на Зайчи връх ).

През 2004 г., при спасителни разкопки на "Дядо събевия баир" , бе открита уникална надгробна тракийска могила от бронзовата епоха.
"...Съоръжението е изградено от плочести червени камъни, донесени специално за целта от местност на около 10 км източно. Представлява каменен кръг с диаметър 11 м и височина - 0,70 - 0,80 м, с вход от изток. Открити 6 погребения, от които 1 семейно /мъж , жена и дете/ като 4 са с трупополагане тип "хокер" с червена охра и 2 с трупоизгаряне. С богат погребален инвентар. Датировка - ранна бронзова епоха, ІІІ етап Михалич / Езеро VІІІ - VІІ строителен хоризонт/." (Илия Илиев, Исторически музей - Ямбол) Още...
"...През периода на бронзовата епоха 3 - 1 хилядолетие пр.н.е. в погребалните обичаи настъпват промени. Погребаните се полагат в земята в т.н. хокерно погребение, свити, както бебета се раждат от утробата на майката. Вярвало се е, че така отиват отново в майката земя. Погребаните се оцветявали в червено - символ на живота. Червеният цвят на скалите в т.н. Червен баир, северно от Ямбол бил много подходящ за такива погребения. Намерените гробове в погребалните могили от вливането на р. Мочурица в р.Тунджа до с. Могила потвърждават това. Червените камъни са били важни при погребенията. Откритата родова каменна гробница край с. Дражево, м. Събев баир през 2004 година датира от ранната бронзова епоха и е изградена изцяло с камъни от Червен баир. Не е ясно как тези камъни са пренасяни на разстояние 10 км. през р. Тунджа и блатата около нея..." (Петър Петров)

През 2005 г. Дядо събевия баир беше отдаден на концесия за добиване на чакъл (т.е. да бъде разрушен) за автомагистрала "Тракия" на фирма ЕТ "Явор - П - Петър Петров" - Ямбол, а по-късно ( 2007 г. ) "Петрос - 2001" - ООД