Зайчи връх


Зайчи връх ( Таушантепе ) е последното възвишение на Сърнена гора ( най- източната част на Средна гора ). В античността завоят на река Тунджа е бил точно тук - край Зайчи връх, където реката е образувала широки разливи, удобни за пристани. Днес реката е изместила коритото си с 2-3 км на север. Възвишението е високо около 300 м. и е широко около 1000 м. Има 3 върха:

  • Вълча скала ( Курткая )
  • Средна скала ( Орткая ) - най-високата част
  • Голямата скала ( Башкая )
Спуска се постепенно върху просторна терасовидна площ над старото корито на р. Тонзос ( Тунджа ). В края на ІІ хил. пр. Хр. в подножието на Зайчи връх се оформя античния град Кабиле. ( В. Велков 1982. Кабиле. Местоположение, проучвания, извори. Кабиле, том 1. БАН. София )
Тук се намира най-древното светилище на богинята Кибела ( по-късно Артемида ) и тракийска слънчева обсерватория.