Местност "Трескавото дърво"

„Трескавото дърво” е представлявало кайнак ( извор ), покрай който са били израснали много кошничарски върби и се е намирал на около 50 м северо-западно от Дядо събевия баир, на северния бряг на азмака. Хората казват, че водата от този кайнак е била много студена. Имало е поверие, че тя е лековита. Когато в селото е имало някаква епидемия- чума, треска, малария, хората са ходели на това място сутрин рано, измивали са се във водата и са връзвали нишан от своя дреха ( конец, парцалче ) на някоя от върбите. Нишаните са били толкова много, че върбите са заприличвали на мартеници. Една от песните,която разказва за болестите в селото е следната:

Марийка мане думаше:
Мане мо мила, мане мо
запаляло сай, мане мо
Атлий село голямо
не гори, мане, от огън,
най-гори, мане, от болест
от болест от черна чума
всичките хора лежаха,
лежаха и пречамаха
и аз ще, мане да легна
да легна, няма да стана
на "Трескавото" да идеш
нишан за мене да сложиш
сакън да не си плакала,
плакала и нареждала
я най- ми, мане повикай
две моми, две песнопойки
два мом`ка, два кавалджия
момите, мане да пеят
на булка, на пребулване
момците, мане да свирят
на булка, на венчаване.

Дълги години местността "Трескавото дърво" беше само в спомените на старите хора. През 2004г. пророчицата Нели Димитрова от София предсказва гибелта на Дражево, ако не се открие извора - "Дражево има два върха. До дядо Събевия баир някога е имало изворче. То трябва да се потърси! Непременно! До Димитровден трябва да се намери и почисти... Закрилник на Дражево е Свети Илия, но никой не го почита. Затова е много сърдит и иска да се открие изворчето и до него да се построи параклис. Да се палят свещи и да се споменава името му, да се раздава по някоя пита и животно да се заколи. Ако не се направи всичко това, тежко и горко на селото..."
Същата година пет пъти удря градушка селото - последната незапомнена, опустушителна.
И наистина изворчето беше намерено. На следващата година бе построен параклиса "Свети пророк Илия" зад Дядо събевия баир и направен първият курбан на Илинден ( 20 юли ). Курбанът беше направен в "малкия парк" до мраморната чешма, където на 30 юни 2007 г. бе направена и първата копка на църквата "Св. Пророк Илия".