Село Дражево - координати

Село Дражево област Ямбол, община Тунджа, се намира в югоизточен регион на България.
Геогр.ширина (Latitude): 42.53727N
Геогр.дължина (Longitude): 26.4489E
Надморска равнище - 100 - 199m
Площ на Село Дражево: 15.405km2 (НСИ)
Население на Село Дражево: 862 жители с настоящ адрес с. Дражево (ЕСГРАОН)
Пощенски код на Село Дражево: 8634
Телефонен код на Село Дражево: 04714 от България, 003594714 от чужбина
Данните са взети от: http://bg.guide-bulgaria.com
Граничи със землищата на: село Хаджидимитрово, село Крушаре ( обл. Сливен ), село Желю войвода ( обл. Сливен ), село Кабиле и град Ямбол .
Автобуси от Ямбол