Читалище "Прогрес"- село Дражево

танцьори коледари кукери певици жени пенсионери

През годините към читалището са функционирали следните състави:

  • Танцов състав;
  • Фолклорна певческа група;
  • Фолклорен танцов състав;
  • Кукерска група;
  • Коледарска група;
 

Понастоящем към читалището функционират: