Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Състезание "Аз и знанието"

Новини

На 17.11.2022 година в ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Дражево се проведе състезание "Аз и знанието", организирано от организирано от Сдружението на българските начални учители . В него взеха участие 4 ученика от втори клас и 5 ученика от трети клас. Тестът включваше въпроси с отворен и затворен тип отговори. Тестовите въпроси са от учебно съдържание от предишния клас и от учебен материал от настоящия клас. За достойното си представяне днес, децата получиха ГРАМОТИ. Благодарности на всички участвали в състезанието ученици и на техните учители, за отличното им представяне!