Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Състезание по Информационни технологии - 2022 г.

Новини
На 7 октомври 2022г. в Дома на науката и техниката "Джон Атанасов" в град Ямбол се проведе XVIII -то регионално състезание по информационни технологии, посветено на 119 години от рождението на Джон Атанасов. Ежегодно в това състезание участват ученици от Ямболска област, които демонстрират своите знания и умения в областта на информационните технологии. Тази година нашето училище беше представено от учениците от VII клас - Иван Асенов Димитров и Мирослав Стефанов Митев. Те се състезаваха в направление - "Мултимедия" и се представиха достойно с презентация на тема: "Здравето и електронните устройства".