Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Баба Марта

Новини

Преди настъпването на пролетта, в българския народен календар на 1 март празнуваме Баба Мрта - един много жизнерадостен и изпълнен с настроение празник. Закичваме се с бели и червени мартеници - да сме "Бели и червени, румени, засмени!". И тази година учениците от ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" - с. Дражево, усукваха бели и червени конци, за да направят мартеници, а групата за ЦДО 3-4 клас направиха нетрадиционнни мартеници - от хартия, които подредиха на табло.