Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Празник на Буквите

Новини
Днес, 27 март първокласниците от ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Дражево пътуваха с влакчето на знанието. С песни, стихове и забавни истории те показаха на своите родители и гости, че вече са грамотни.А озарените от радостни усмивки лица допълваха вълнението от Празника на Буквите.
Славка Христова