Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Баба Марта

Новини
В народния календар преди настъпването на пролетта има един весел и цветен празник, който носи много настроение и жизнерадост, празнуван на 1 март. Това е Баба Марта. Изработването и закичването с мартеници е типично български обичай, с който си пожелаваме да сме здрави, бели и червени. С много любов и старание учениците от Групите за целодневна организиция, заедно със своите учители направиха белии червени мартеници и ги завързаха на своите съученици и учители.