Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Състезание "Знам и мога"

Новини

За първа година нашето училище взе участие в Олимпиадата "Знам и мога" за ученици от четвърти клас. В нея взеха участие трима ученика , които трябваше да покажат знания и умения, придобити чрез обучението по различни предмети от начален етап на основната образователна степен. Четвъртокласниците показха много добри резултати на Общинския кръг на Олимпиадата. Днес те бяха наградени за успешното представяне, като получиха от директора на училището г-жа Николова грамоти, както и материални награди.