Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Празници и обичаи в християнската религия - Бабинден

Новини

Днес на 21.01.2020 г., групата за занимания по интереси ,,Празници и обичаи в християнската религия '' посети клуб ,,Дълголетие" при читалището в селото. Децата присъстваха на представянето на народната традиция на този ден. Бабин ден е един от големите народни женски празници, посветен на "бабите" - жените, които помагат при раждане, и на младите булки и невести, които са раждали. Обредността през този ден е подчинена главно на желанието да се засвидетелстват почит и уважение към възрастните жени, които са "бабували" на родилките. По стар стил се празнува на 21 януари. Този обред е известен по нашите земи като "влечугане" на бабите. Вечерта на селския мегдан всички се залавят на общо хоро, с което празничният ден завършва.