Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Посещение в ЦДГ - Дражево

Новини

Ученици от групите за целодневна организация 1-4 при ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Дражево зарадваха децата от ЦДГ "Пролет" - с. Дражево, като се облякоха като приказни герои и се снимаха с тях.