Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Засадихме дръвчета в парка

Новини

Всяка година учениците от ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Дражево се включват в инициативата за засаждане на дръвчета. И тази година не беше изключение - учениците от групата по интереси "Аз и природата" 6 и 7 клас, под ръководството на Пламен Качулев засадиха дръвчета, предоставени от кмета на селото в парка. Трудиха се с желание и ентусиазъм. Резултата ще бъде усетен след години , когато в парка ще се разхождат доволни хора, а въздухът ще бъде по-чист. На екологично възпитание и култура се учат учениците от училището и със своя труд, те активно участват.