Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Състезание по ИТ в с. Бояджик

Новини

В памет на Джон Атанасов-изобретателя на компютъра и по случай неговата 116 годишнина, в читалището на с. Бояджик, което носи неговото име, се проведе регионално състезание по информационни технологии за ученици, което протече в две направления - Мултимедия и Мултимедийни приложения.
Отборът от ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" - с. Дражево с ръководител г-жа Пенка Кръстева и учениците Стефани Господинова Митева - V клас и Тодор Теодоров Симеонов - VI клас, взеха участие в направление мултимедия с презентация на тема "Моето училище". Учениците показаха добрата си подготовка и публично защитиха своя проект, за което получиха награди от община "Тунджа" и НТС гр. Ямбол.