Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Отново на училище

Новини

Откриване на учебната 2019-2020 година в ОУ "Св.Св.Кирил и Методий", с.Дражево

На 16 септември 2019 година от 9.30 часа в училищния двор на ОУ "Св.Св.Кирил и Методий", с. Дражево бе даден старта на учебната 2019-2020 година. Под звуците на химна на Република България бе издигнат националния флаг. Присъстващите ученици, ученици, родители и гости посрещнаха знамето на училището. Гости на празника бяха г-жа Ели, Василева - зам. кмет на Община "Тунджа", кметовете на селата Дражево, Кабиле и Хаджидимитрово, бивши учители и директори, родители. Учениците приветстваха присъстващите с литературно-музикална програма.
Г-жа Марина Николова, директор на училището, приветства учениците, учителите, родителите и пожела успехи в овладяването на знанията и уменията, които ще са необходими за успешната реализация на учениците.
От името на Община Тунджа приветствие поднесе г-жа Ели Василева. За първокласниците имаше подаръци от общинското ръководство.
Под звуците на училищния звънец, под цветната арка от зеленина, отчупвайки от питката с мед първи в училищната сграда влязоха 15-те първокласници. В класната им стая ги очакваха още подаръци и приятни изненади.

ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" - с. Дражево