Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

На лагер в Бакаджик

Новини
От 10. 06. 2019 г. до 14. 06. 2019 г. учениците от 3 и 4 клас при ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Дражево бяха на ученически лагер в Посетителски център в местността Бакаджик. Целта на лагера беше провеждане на интерактивни занимания, организирани от ангажирани специално за целта аниматори. Учениците участваха в разнообразни спортни и интерактивни игри, в които се включваха с желание и ентусиазъм. Провеждани бяха беседи с разнообразна, образователна тематика: "Флора и фауна в местността Бакаджик"; "Хигиена на тялото и духа"; "Опазване на природата около нас"; "Социално възпитание - как да се държим на публични места"; "Социалните мрежи - добро или зло"; "Моето семейство и моето бъдеще е най-важно"... В свободното време децата участваха в различни ролеви игри, срещаха с деца от различни детски градини. Лагерниците бяха първи помощници на децата при провеждането на различните игри. Разказваха им интересни факти за животинския свят на местността, които бяха научили от беседите. Организиран бе излет до Паметника на дружбата, където наблюдаваха с бинокъл околността. Всяка вечер гледаха образователни, научно-популярни и анимационни филми. Под формата на игра, аниматорите създадоха мотивация на учениците да се справят самостоятелно с дейностите по столовото хранене - сервираха, отсервираха, грижеха се за чистотата на посудата. Децата останаха много доволни от ученическия лагер.