Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Кариерно ориентиране - посещение в ПГЗ

Новини
Учениците от 6 и 7 клас на ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с. Дражево посетиха ПГЗ "Христо Ботев" гр. Ямбол във връзка с кариерното ориентиране. В компютърния кабинет те изгледаха презентация, представяща професионалната гимназия и нейните постижения . След това бяха на полигона, където с интерес разгледаха земеделската техника. Имаха и възможността да посетят работилниците и екологичния учебен комплекс, където учениците отглеждат екологично чисти култури.