Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Гергьовден

Новини
Гергьовден е най-големият пролетен празник на българите наред с Великден. Мястото, което той има в народната традиция, лаконично е изразено в една песен: „Хубав ден Великден, дваж по-хубав Гергьовден“. Учениците от ОУ „Св. Св.Кирил и Методий” с. Дражево отбелязаха Гергьовден в двора на църквата „Свети Пророк Илия”. Празникът се свързва със събуждането на природата и с времето, когато горите, ливадите и нивите се раззеленяват. Облечени в народни носии, учениците пресъздадоха традицията, която повелява на Гергьовден да се окачват люлки и кантари на зелено дърво, а тегленето и люлеенето да се изпълняват за здраве.