Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Празник на буквите

Новини
Празник на Буквите имаха днес (29 март 2019 г.) първокласниците от ОУ "Свети Свети Кирил и Методи" - с. Дражево. В празнично украсената им стая бяха посрещнати гостите - родители, братя, сестри и близки, където първокласниците показваха какво са научили до сега от своята учителка - Цветелина Кованджиева. Имаше песни, танци, стихчета и образователни игри. Бяха поздравени и от по-големите си съученици от четвърти клас със специално подготвена театрална постановка. Госпожа Николова - директор на училището - ги поздрави и им пожела да продължават да вървят по пътя на знанието със същия ентусиазъм и трудолюбие.