Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

"Да сме бели и червени, весели, засмени"

Новини
И тази година учениците от ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" - с. Дражево усукваха бели и червени конци, изработваха традиционните български мартеници. за да ги закичат след това на своите съученици "да са бели и червени, весели, засмени"!
Честита Баба Марта!