Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Отново на театър

Новини
На децата с добро сърце, дори и когато са малко разхайтени и зле възпитани, винаги може да се разчита, че ще тръгнат отново по добрия път - каза Пинокио в театралната постановка, която учениците от ателието за сценично изкуство и литературни композиции посетиха чрез участието си в проект "Хоризонти" - чрез образователна интеграция към пълноценна социализация в малките населени места от селски тип" към ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" на 16 януари 2019 г. Децата бяха запленени от играта на истинските актъори и накрая си пожелаха да положат много усилия, за да станат наистина такива. Замислиха се над препоръката на Пинокио, че всеки човек на земята трябва да върши нещо, да се занимава, да работи.! "Тежко и горко на оня, който се оставя да го завладее мързелът! Мързелът е много лоша болест !"- съгласиха се те с дървеното човече на майстор Джепето, а от тази "болест" трябва да се излекуваме веднага, още като деца; иначе, като пораснем, не се лекува вече. Малките театрали с вълнение следяха, как заради своята наивност и стремежа си към лесен и безгрижен живот, Пинокио се озова в редица трудни и опасни ситуации. Накрая героят на италианския писател Карло Колоди започна да учи, да работи и да се грижи за татко си. Пинокио бе възнаграден за своята доброта - Феята със сините коси го превърна се в истинско момче. Участниците в театралната училищна работилница запомниха, че човек може да бъде лош, мързелив и наивен, но винаги може да се промени и да стане добър, стига да пожелае!