Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Посещение на ХЕС - Ямбол

Новини
В Европейската седмица на професионалните умения ученици от ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" посетиха "Хидравлични елементи и системи" АД - гр. Ямбол. В Деня на отворените врати седмокласници и шестокласници се запознаха с производствената дейност на предприятието и възможностите си за реализация там. В увлекателна презентация домакините от ХЕС- АД им разказаха за професиите на инженера, заварчика, оператора на металообработваща машина с ЦПУ и други интересни длъжности. Учениците се запознаха и с възможността да овладеят технически умения в съответните паралелки на територията на областта, да участват в дуално обучение, да станат добри работници чрез знания, умения и труд. ХЕС - АД е едно от предприятията в област Ямбол, което работи по успешни програми за професионално обучение, насърчава стажовете, обучението на работното място, повишаването на квалификацията и преквалификацията, както и устойчивото партньорство между бизнеса и образованието. Европейската седмица на професионалните умения, която тази година се провежда за трети път в периода 19-25 ноември, е инициатива на Европейската комисия и има за цел да направи по- привлекателно професионалното образование и обучение в подкрепа на качествените умения и работните места чрез съчетаване на прояви, които ще се проведат в цяла Европа на местно, регионално и национално равнище.