Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Образователна екскурзия - Шипка, Казанлък

Новини
На 20 октомври 2018 г. ученици от начален етап на ОУ "Св.Св.Кирил и Методий", с. Дражево участваха в образователна екскурзия по проект "Хоризонти" - чрез образователна интеграция към пълноценна социализация в малките населени места от селски тип" на Община "Тунджа", по който училището е партньор. Учениците и техните родители останаха впечатлени от архитектурата на храм-паметник „Рождество Христово“, известен още като „Шипченски манастир“, който се намира в южното подножие на вр. Шипка и от вълнуващата му история.
Следващата спирка на пътешествениците бе Музея на розата в гр. Казанлък, който има богата колекция от предмети, снимки и документи, разказващи историята на българското производство на розово масло и отглеждането на българската маслодайна роза.
Доброто настроение, осигурено от аниматора г-жа Велика Видева и психолога Иван Атанасов, съпътстваше ученици и родители през целия ден.