Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Екскурзия в местността Бакаджик

Новини
От 18 06 2018 до 22 06 2018 учениците от ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Дражево посетиха ученическия лагер в местността Бакаджик. По време на лагеруването децата си организираха излет до Паметника на дружбата, където наблюдаваха с бинокъл околността. Освен това посетиха манастир "Свети Спас" и параклис "Изворът на самарянката". Всеки ден бяха провеждани беседи с разнообразна, образователна тематика: "Флора и фауна в местността Бакаджик"; "Хигиена на тялото и духа"; "Опазване на природата около нас"; "Социално възпитание - как да се държим на публични места"; "Социалните мрежи - добро или зло"; "Моето семейство и моето бъдеще е най-важно"... В свободното време децата участваха в различни ролеви игри. Всяка вечер гледаха образователни, научно-популярни и анимационни филми. Под формата на игра, аниматорите създадоха мотивация на учениците да се справят самостоятелно с дейностите по столовото хранене - сервираха, отсервираха, грижеха се за чистотата на посудата. Децата останаха много доволни от ученическия лагер по проект "Хоризонти" на община "Тунджа".