Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

"На празник в училище"

Новини
„На празник в училище“ се събраха ученици, родители, учители и общественост. С много игри и забавления бе отбелязано участието на учениците в дейностите по проект "Хоризонти". Младите журналисти от ателие "Журналист" с трепет и вълнение отразиха и това събитие, като правиха снимки и подготвиха репортаж за училищния вестник „Междучасие“. Взеха интервю от кмета на село Дражево – Дяко Дяков. Гостът им обясни защо днешният ден е празник на селото, разказа за своите детски игри в двора на същото училище и сподели плановете за изграждане на спортни съоръжения в парка на Дражево.
Артистите от ателие „Театър“ събраха бурни аплодисменти за представянето на постановката „12- те месеца“. Те разказаха и за посетените по проекта в Ямбол две театрални постановки, за вълнуващите си репетиции и трепетите преди изявата.
По проект от платформата „С Тунджа в сърцето - рестарт" в двора на училището вече има нови уреди за часовете по организиран отдих и спорт на открито.