Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Лазаровден, Цветница

Новини
Традициите за Лазаровден и Цветница пресътвориха момичета от групата по интереси „Фолклорна палитра”, по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Твоят час – фаза 1 “, при ОУ„Свети Свети Кирил и Методий“, с. Дражево. На уханната тревна площ в двора на училището те плетоха венци и разказваха за вековечните традиции на народа ни. Цветя и върбови клонки украсиха косите на лазарките, за да ги пазят от всякакви злини. Особено вълнуващи за момичетата са тези празници, свързани с навлизането им света на порасналите девойки. Съучениците им научиха за поверията на Лазаровден, за ритуалните песни, танци и благопожелания, с които момичетата обикалят по къщите седмица преди Великден и наричат за здраве, късмет и берекет. Пред малките репортери от творческо ателие „Журналист““ по проект „Хоризонти“ девойките разказаха за лазарските обредни игри и за обичая „кумичене“, с който завършва цикълът на пролетните момински игри.
Изявата отразиха младите репортери Мануел Данев и Евгени Божидаров.