Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Седмица на дигиталната грамотност

Новини

От 7 до 13 февруари 2018 година в ОУ "Св.Св.Кирил и Методий", с. Дражево се проведе Седмица на дигиталната грамотност.
Седмицата се провежда по инициатива на Държавната агенция за Закрила на детето и Съветът на децата, които целят да насочат вниманието на децата и на възрастните за превръщането на дигиталната среда в по-безопасно и полезно за децата място.
Информационните технологии заемат все по-голяма част от динамично развиващия се свят. Учениците усвояват дигитални знания и учения - как да боравят с електронни устройства, да търсят информация и да сърфират, но не са достатъчно наясно как да правят това безопасно.
Интернет е средство за търсене на информация, но ползването на Интернет крие за учениците немалко рискове, ако това се прави необмислено. Споделянето на лична информация от децата в социалните мрежи крие редица опасности, които биха могли да се избегнат ако се спазват няколко важни правила за безопасен интернет.
В рамките на седмицата на дигиталната грамотност учениците се запознаха със златните правила за безопасен интернет. Представена беше презентация на тема "Безопасен интернет" и видяха част от филма "Кой е срещу теб в мрежата?"
С изготвените информационни материали бе организирана изложба в училището.