Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Магията на Словото - Коледа

Новини

Празнично пременени и развълнувани, учениците от група за занимания по интереси "Магията на словото" откриха Коледното тържество в ОУ "Свети свети Кирил и Методий"- с.Дражево. Със затрогващи стихове и песни, посветени на настъпващото Рождество Христово, децата въведоха всички в магията на християнския празник. Момчетата от V и VI клас спазиха стриктно традицията на коледуването, макар че за първи път се подреждаха да играят коледарски буенек, а наричанията им за здраве, берекет, късмет и по-добри дни бяха от сърце. С радост те посрещнаха и Дядо Коледа, който ги дари с лакомства и им пожела весела ваканция.
Изявата е част от публичните изяви по проект BG05M2OP001-2.004-0004 на Министерство на образованието и науката-„Твоят час – фаза 2“