Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Благотворителен бал

Новини

ОУ "Св.Св.Кирил и Методий", с. Дражево се включи в подготовката на Коледния благотворителен бал, който Община "Тунджа" организира за 10-ти пореден път, с изработване на коледни сувенири. В навечерието на светлите Коледни празници училищната общност имаше желание да внесе своя принос към прекрасните идеи на Коледния бал - да се съберат средства за стимулиране на ученици и студенти от община "Тунджа" с високи постижения в образованието, изкуствата и спорта, и за подпомагане лечението на нуждаещи се деца и младежи. През 2017 година изявени ученици от училището бяха стимулирани със средства събрани от тази инициатива, което мотивира наградените ученици и бе стимул за останалите - че усърдието и постоянството в образователно-възпитателния процес през учебната година дават своите резултати.