Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Ден на Християнското семейство

Новини

Да ценим семейството и да пазим традициите – това си пожелаха на днешния Ден на християнското семейство деца и възрастни, събрали се в Клуба на жената в с. Дражево да отбележат празника.
В българския народен календар той е отреден, за да ни напомни, че няма на света по-свято и топло място от семейното огнище. Учениците от група за занимания по интереси „Магията на словото“ по проект „Твоят час“ от ОУ “Свети Свети Кирил и Методий“ - с. Дражево поднесоха своите стихове и песни, посветени на празника, а малките от детска група „Пролет“ - с. Дражево към ОДЗ „Изворче“ - с.Кабиле представиха драматизация на приказката „ Дядо вади ряпа“.
„От векове наред дедите ни са вярвали, че домът е свещено място, в което децата научават най-ценните житейски уроци и усвояват най-важните знания за света и хората. В семейството те не само биват възпитавани, но и изграждат своя характер. Именно семейната среда е предпоставка за развитие на детските заложби и дарби.“ - каза читалищният секретар Донка Папудова.
„Единствено българите празнуваме Въведение Богородично като Ден на християнското семейство. Православния канон и народните традиции, съхранявани и отстоявани в продължение на стотици години се преплитат, за да помнят бащи и майки своите духовни задължения към децата си.“- допълни секретарят на читалищното настоятелство Тодорка Фотева и окуражи учениците да бъдат ученолюбиви, отговорни и сериозни хора, да възродят традициите на здравото българско семейството.

Ателие "Журналист"