Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Ден на община Тунджа

Новини

По повод 30 годишнината и деня на община Тунджа, учениците от ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Дражево участваха в различни състезания и засадиха дръвчета пред физкултурния салон.