Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Празник на буквите

Новини

"Буквите изучихме и вече знаем с тях да пишем и четем!
С буквите отиваме далече, с буквите се учим и растем!"

Първокласници от ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Дражево отбелязаха най-тържествено на 3 април 2017 г. своя Празник на буквите.
Това вълнение се запомня за цял живот, защото първокласниците осъзнават, че са направили най-трудната стъпка в живота - станали са грамотни.
Празнично украсената стая посрещна своите ученици и гости. С усмихнати личица първокласниците приветстваха своите гости - директора на училището г-жа Николова , своите родители и ученици от другите класове.
С артистичност и увереност децата показаха постиженията си, които впечатлиха присъстващите.

Славка Христова