Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Отново на училище

Новини

Откриване на учебната 2016-2017 година в ОУ "Св.Св.Кирил и Методий", с.Дражево

С тържествено издигане на националното знаме под звуците на химна на Република България започна празника за откриването на Новата учебна 2016-2017 година в ОУ "Св.Св.Кирил и Методий", с.Дражево.
Гости на празника бяха г-н Андон Кръстев - секретар на Община "Тунджа", кметовете на селата Дражево - г-н Дяко Дяков, на Хаджидимитрово - г-н Тошо Тодоров и на Кабиле - г-н Георги Динев; бившите директори и учители г-н Илия Кованджиев, г-жа Събка Колева, г-жа Тодорка Фотева, г-н Илия Илиев. Празникът на ученици и преподаватели уважиха много родители, членовете на клубовете към Читалище "Прогрес - 1936", с. Дражево, децата от ДГ "Изворче" и общественост.
Директорът на училището г-жа Марина Николова приветства ученици, родители и гости с откриването на учебната година като пожела на първокласниците и всички ученици успехи в овладяването на знания и умения и изрази убедеността си, че заедно с родителите, екипа на РУО гр. Ямбол, администрацията на Община "Тунджа" и НПО ще работят все така ползотворно и активно за доброто бъдеще на децата. Г-жа Николова подчерта, че новата учебна година започва с нов Закон за предучилищно и училищно образование, който поставя нови предизвикателства пред педагогическият екип и родителската общност. През учебната 2016-2017 година стартира и проекта "Твоят час" с дейностите по който учениците ще получават допълнителна образователна подкрепа и възможности за развитие на творческите им интереси.
Г-н Андон Кръстев прочете приветствие от името на г-н Георги Георгиев - Кмет на Община "Тунджа".
Прочетени бяха приветствия от името на Миглена Кунева - министър на образованието и науката, г-н Красимир Стоилов - Началник на РУО гр. Ямбол, от председателя на Комисията по образование и наука в Народното събрание, от Сдружението на директорите в Община "Тунджа".
Ученици от училището поднесоха литературно-музикална програма. След първия училищен звънец и плисналата от менчето вода учениците влязоха в училищната сграда. В класната си стая първокласниците се срещнаха с първите си учебници и получиха много подаръци от училището, Община Тунджа и Кметство с. Дражево.

ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" - с. Дражево