Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Здравей лято!

Новини

За учениците от нален курс днес беше последния учебен ден. Имаше грамоти, имаше почерпка, имаше танци, веселба...