Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Ден на Светите равноапостоли Кирил и Методий

Новини

За Денят на Светите равноапостоли Кирил и Методий - 11 май, който е и патронен празник на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Дражево, ученици от училището изнесоха рецитал пред своите учители и съученици. Имаше награди за най-изразително четене, имаше и викторина.