Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Баба Марта в ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Дражево

Новини
Учениците от ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Дражево сами си изработиха мартениците, които след това си връзваха един на друг за здраве.