Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Световен ден за възпоменание на жертвите от катастрофи

Новини

Във връзка със Световния ден за възпоменание на жертвите от катастрофи, в ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Дражево, учителите проведоха уроци за безопасно преминаване по маршрутите до училище. Проведен бе и тренинг за безопасно преминаване по пешеходна пътека. Учениците от 4 клас изработиха табло, посветено на 15 ноември - Световния ден за възпоменание на жертвите от катастрофи.
Славка Христова