Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

140 ГОДИНИ ОУ"СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ", С.ДРАЖЕВО, ОБЩ."ТУНДЖА"

Новини

ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с.Дражево тържествено отбеляза своята 140 годишнина.
Празничният ден започна в сградата на училището, където бивши ученици, преподаватели, служители влязоха в класните стаи, припомниха си годините, преминали в родното училище. Скъпи гости на празника на учениците и екипа на училището бяха г-н Георги Георгиев, кмет на Община "Тунджа", г-н Станчо Ставрев - зам. Кмет на Община "Тунджа", г-н Андон Кръстев - секретар на Община "Тунджа" и дългогодишен директор на училището, г-жа Тодорка Фотева - кмет на с.Дражево и дългогодишен преподавател в училището, г-н Коста Главчев - председател на СБУ в Община Тунджа, г-жа Мария Костадинова и г-жа Ирина Станчева - от Сдружението на директорите на училищата в Община Тунджа, общински съветници, бивши директори, преподаватели и ученици.
Тържественият концерт започна с химна "Върви народе, възродени", вечните думи на който изправиха публиката на крака.
Доклад за 140 годишната история на училището представи директора Марина Николова , включващ събития от 140 годишната история на училището и приносът на всяко едно поколение преподаватели за развитието на образователното дело в Дражево. С гордост бяха споменати директори, учители, общественици и учениците на училището - носители на национални и международни отличия от национални и международни изяви, както и успешните проекти, по които училището работи.
С решение на Педагогическият съвет за принос в развитието на училището с Почетна грамота бяха удостоени институциите - партньори на училището:
- Община "Тунджа",
- Регионален инспекторат по образование - Ямбол,
- Кметство - с.Дражево и
- Читалище "Прогрес 1936" с.Дражево.
С Почетна грамота бяха удостоени и бивши директори и преподаватели на училището - Илия Кованджиев, Андон Кръстев, Събка Колева, Стоянка Георгиева, Мария Данева и Тодорка Фотева.
Приветствия по повод празника поднесоха:
- г-н Георги Георгиев, кмет на Община "Тунджа";э - г-жа Тодорка Фотева - кмет на с.Дражево;
- г-н Коста Главчев - председател на Синдиката на българските учители в Община Тунджа,
- г-жа Мария Костадинова - от Сдружението на директорите на училищата в Община Тунджа,
- г-жа Мариана Петкова - общински съветник.
- Прочетени бяха приветствия от името на Регионален инспекторат по образование - Ямбол и Общински съвет "Тунджа".
Децата на училището поздравиха своите гости със стихове, песни и танци. Поздравителни изпълнения имаше и от децата от ОДЗ "Изворче", Фолклорен състав при читалището и Музикално-танцова формация "All Steps"!
Празникът завърши със запалването на свещичките на голямата торта, от която имаше за всяко дете.