Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Участвам и променям

Новини
Ние не сме зрители, ние УЧАСТВАМЕ в живота в на училището!
Ние го ПРОМЕНЯМЕ!
Към ПО- ДОБРО!
Около тази идея се обединиха едни най-ентусиазираните ученици от ОУ"Св.св.Кирил и Методий" -с.Дражево и доказаха това със своите рисунки, разкази, мечти. Децата споделиха, обединиха и нарисуваха своите впечатления от делниците си в часовете и междучасията, от заниманията си по време на целодневното обучение. Кой съм аз в живота на училището? Какво зависи от мен? Как общуваме? Стремим ли се да бъдем по-добри? Все въпроси, на които малките тепърва ще търсят отговори... "Възрастните да не ни се карат, а да ни помагат; да спортуваме, но истински; да учим, но сериозно; да се изслушваме и чуваме; да не постъпваме с другите така, както не бихме желали и те с нас; да идваме на училище с желание!" - пожеланията на децата са само отзвук от позабравената кампания "Участвам и променям". Тя има за цел да разшири и стимулира формите на обучение, да поддържа здравословния начин на живот и поведение на учениците, тяхното физическо и психическо здраве, да ги приучи на гражданска култура и уважение към другите, да предотвратява агресивни изяви на тормоз в училище.
Валентина Сарайдарова