Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

"Заблестява звезда"

Новини
"Впечатляващо представяне на учениците от Дражево! " - с тези думи бяха поздравени участниците от ОУ "Св.св."Кирил и Методий" във Втория общински конкурс за детски таланти "Заблестява звезда".
Фестивалът се проведе на 3 ноември 2014 година в с.Бояджик; организатори са Община "Тунджа", Кметство и Народно читалище "Джон Атанасов 1928", село Бояджик.
Децата на община Тунджа се събраха, за да засвидетелстват заслужена почит към всички онези, благодарение на които българската нация е запазила вярата си в духовните ценности, в морала и доброто, благодарение на които предците ни са оцелели в най-тежките за нацията ни години - Народните будители.
Първо място в раздел "Художествено слово" журито единодушно присъди на Елена Илиева Минчева от VІІІ клас. Втори беше класиран Васил Илиев Василев, а двете поощрителни награди бяха за Тереза Валентинова Тодорова от VІІ клас и Исус Русков Ангелов от ІІ клас.
Специалната награда, отредена от танцов състав "Тракийчета" при НЧ "Джон Атанасов - 1928", с. Бояджик бе присъдена на Група за песни и танци "Гайтанчета" при ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Дражево.
Наградите на отличените участници връчиха Добринка Ангелова - гл. експерт "Образование и социални дейности" при община "Тунджа" и Нели Илчева - секретар на читалище "Джон Атанасов - 1928", с. Бояджик.