Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Да изчистим България за един ден!

Новини
По повод инициативата "Да изчистим България за един ден!", на 25 април 2014 г. учениците от групите ПИГ по проект BG051РО001-3.1.06." Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес" към ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Дражево, почистиха училищния двор, прилежащите тротоари към училището, съседни улици, двора на новостроящата се църква в Дражево - "Св. Пророк Илия" и центъра на селото.