Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Празник на буквите

Новини
На 27 март 2014г. в ОУ "СВ. Св. Кирил и Методий" - с. Дражево учениците от първи клас с класен ръководител Анелия Бъчварова и възпитател по проект BG051РО001-3.1.06." Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес" - Димитър Иванов, подготвиха програма по случай "Празникът на буквите". С песни, стихове и танци преоткриха обаянието на българския език. Простиха се с шареното букварче и казахао: "Добре дошла, Читанке!" Госпожа Николова ги поздрави и им пожела успех по пътя на знанието.