Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Посещение на изложба на скулптора Иван Колев в с. Кабиле

Новини
На 27 ноември 2013г. групите от ПИГ по проект BG051РО001-3.1.06." Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес" от ОУ"Свети Свети Кирил и Методий" с.Дражево посетиха изложбата на скулптура Иван Колев в сградата на училището в село Кабиле. В трите зали бяха изложени творби на г-н Колев още от студентските му години, а някои от експонатите са от музея на Художествената академия. Децата се запознаха с биографията на твореца, роден и израсъл в с.Болярско, община "Тунджа". Силно вълнение предизвика разпознаването на скулптурата "Биковете" от моста до Автогарата. Скиците на бикове,първообрази на известната скулптура,бяха сравнявани с популярния в Ямбол паметник. Догадки и спорове породиха графиките на глаголически букви. В първата зала на изложбата бяха представени ранни творби на Иван Колев, където разгръща таланта си при представяне на пропорциите на човешкото лице,мускулите на тялото. Удивление беше за децата , че тези творби са рисувани най-малко по 12 часа . Пластиките от гипс, бронз, теракот на животни от митологията бяха интересни и разпознаваеми за зрителите. Учениците научиха как се рисува с размит туш. Акварелите на козли силно впечатлиха малките наблюдатели. Научиха и по-значителните реализации на монументи на Иван Колев: "Климент Охридски" в Преслав, "Колю Фичето" в Бяла , "Тризъбеца на Нептун" в Бургас, "Захари Зограф" и "Биковете" в Ямбол, "Петко Рачев Славейков" в Трявна и други. В коридора на училището бяха разгледани и творбите на художничката Радостина Колева,племенница на твореца Иван Колев и уредничка на изложбата. Ярки цветове и образи на кукери и реални хора радваха очите на децата. В разговор с г-жа Колева ,интересуващите се ученици, разбраха колко е трудно и отговорно да бъдеш творец.