Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Ден на толерантността

Новини
Денят на толерантността- 16.ХІ. се чества, по традиция вече, в ОУ"Св.св.Кирил и Методий"- с.Дражево. Празник си организираха самите деца. Своите послания за разбирателство и уважение учениците отправиха към малки и големи. На специална Дъска на Доброто те съчиняваха стихове и правила за поведението на толерантните хора : "Децата искат да си толерантен , а не груб и арогантен" , "Ако без да искаш нараниш, имай смелост да се извиниш", "Отнасяй се с другите така, както искаш да се отнасят с теб" , " Ние се разбираме, никого не провокираме" - това бяха само част от техните творения, а накрая избраха: "Да се хванем на хорото, да царува с мир Доброто!".Пяха и танцуваха - и на двора и в класната стая- и доказаха, че знаят какво е да приемеш, да проявиш търпение и разбиране към различния от теб човек.