Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Образователен концерт на фолклорен ансамбъл "Тунджа"

Новини
На 17 октомври 2013г. Тракийският ансамбъл изнесе образователен концерт пред учениците от групите на ПИГ по проект BG051РО001-3.1.06." Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес" към ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Дражево. Бяха представени народни инструменти, костюми и хора от различните фолклорни области на България. Децата с интерес слушаха и гледаха програмата. Накрая всички се хванаха на общо хоро.